Εκτύπωση 

Η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ με την ανάλογη εμπειρία καθώς και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό σε συνδυασμό με τους έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτει μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Η υλοποίησή του, περιλαμβάνει :

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ :

 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :