Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης των Α.Π. Ε,  ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Η φορολογική διευκόλυνση καθώς επίσης και η υψηλή τιμή πώλησης (ακόμη και στις μέρες μας) της κιλοβατώρας στη Δ.Ε.Η.  αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρέπει να σημειωθεί πως η τιμή  πώλησης είναι περίπου 50% μεγαλύτερη της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η..

 

Η χρηματοδότηση γίνεται με την μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήματος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (περιβαντολλογικές και ενεργειακές) που παρείχε στο δίκτυο.

 

Έτσι ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα από την πώληση του.

 

 

Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής :

 

 • Το ΦΒ μπορεί να τοποθετηθεί σε οικίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα)
 • Η ισχύς του  φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να είναι μέχρι 10 kWp
 • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στο δώμα, την στέγη ή τα στέγαστρα βεραντών του κτιρίου
 • Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ με σταθερή τιμή για 25 χρόνια
 • Δεν χρειάζεται άδεια και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες
 • Δεν φορολογούνται τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας
 • Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, κάνουν απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να σας ανήκει η ιδιοκτησία όπου θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα και να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα σας

 

Ένα φωτοβολταικό σύστημα στη στέγη σας

 

 • Έχει υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Είναι απλό στην τοποθέτηση τους
 • Έχει ελάχιστη συντήρηση και κόστος λειτουργίας μετά την εγκατάσταση του
 • Είναι απολύτως αθόρυβο
 • Είναι μια από τις ασφαλέστερες επενδυτικές δραστηριότητες σήμερα,  με δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 100% της επένδυσης
 • Η επένδυση αυτή έχει σταθερά έσοδα για 25 χρόνια

 

 

Η  ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ ουσιαστικά υλοποιεί για εσάς το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ώστε η επένδυση σας να ολοκληρωθεί στο μικρότερο δυνατό διάστημα χωρίς να σπαταλήσετε καθόλου από τον πολύτιμο χρόνο σας.

 

Αφού ο μηχανικός μας συζητήσει μαζί  σας για την καταλληλότητα του χώρου σας,  εκπονούμε πλήρη μελέτη εγκατάστασης και προϋπολογίζουμε την ενεργειακή απόδοση του συστήματος σας

 

Χωρίς την δική σας εμπλοκή αναλαμβάνουμε  τις αιτήσεις προς όλες τις υπηρεσίες  μέχρι και τη λήψη των σχετικών αδειών

 

→    Υποβάλουμε αίτησης προς τη Δ.Ε.Η. ΑΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), η οποία προβαίνει εντός 20 ημερών σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο κύριο του φωτοβολταϊκού. Η προσφορά σύνδεσης περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης

 

→       Υπογράφεται Σύμβασης Σύνδεσης διάρκειας 25 ετών μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή του Δικτύου και ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης των έργων σύνδεσης για το δίκτυο.

 

→       Υπογράφεται Σύμβασης Συμψηφισμού προς τη ΔΕΗ ΑΕ.

 

 • Εξειδικευμένα συνεργεία μας με 10ετή εμπειρία αναλαμβάνουν την τοποθέτηση του συστήματος σας με την καθοδήγηση διπλωματούχων  Μηχανικών
 • Επιβλέπουμε την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου
 • Μετά τη λήξη του έργου παραμένουμε δίπλα σας παρέχοντας σας τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο service

 

 

Οικονομικά οφέλη και Κόστος από την εγκατάσταση του Φωτοβολταικου συστήματος στην στέγη

 

 • Ο καταναλωτής υπογράφει σύμβαση με την ΔΕΗ για να διοχετεύει όλη την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της.
 • Η σύμβαση είναι 25ετους διάρκειας και με εγγυημένη τιμή αγοράς καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
 •  
 • Εάν είστε ιδιώτης δεν απαιτείται η  δημιουργία επιχείρησης και τήρηση βιβλίων
 •  
 • Τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος είναι αφορολόγητα είτε είστε ιδιώτης είτε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης.
 •  
 • Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 €/kWh).
 •  
 • Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

 

 

Επενδύοντας σε Φ/Β συστήματα προστατεύετε άμεσα το φυσικό περιβάλλον περιορίζοντας την έκλυση χιλιάδων κιλών διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος κάνοντας έτσι την οικολογία πράξη στη καθημερινή σας ζωή