Η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης ισχύος. Με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλη την διαδικασία αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων.

1. Μελέτες

 • Τεχνικοοικονομική μελέτη
 • Προμελέτη
 • Μελέτη Εφαρμογής
 • Μελέτη Ενεργειακής Βελτιστοποίησης, με τη χρήση των πιο έγκυρων λογισμικών εξομοίωσης Φ/Β εγκαταστάσεων 

 

2. Έργα πολιτικού/τοπογράφου μηχανικού

 

 • Τοπογραφικό σχέδιο, εδαφολογική μελέτη,
 • Γενικές χωματουργικές εργασίες εξομάλυνσης γηπέδου,
 • Εργασίες σκυροδέτησης συστήματος στήριξης, πασσαλόμπηξη,
 • Κατασκευή οικίσκου,
 • Περίφραξη

 

3. Φωτοβολταϊκό σύστημα – Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

 

 • Βασικός Φ/Β εξοπλισμός (Φ/Β πλαίσια, αντιστροφείς, σύστημα στήριξης)
 • Κυτία διασύνδεσης, ηλεκτρολογικοί πίνακες, DC & AC καλωδίωση
 • Κατανεμημένο σύστημα θεμελιακής γείωσης και ολοκληρωμένη αντικεραυνική προστασία

 

4. Συμπληρωματικός εξοπλισμός

 

 • Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης
 • Σύστημα φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης 

 

5. Διαχείριση Έργου, Επίβλεψη, Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία

 

 

6. Συντήρηση, Παρακολούθηση λειτουργίας

 

 

7.Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων