Η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ με την ανάλογη εμπειρία καθώς και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό σε συνδυασμό με τους έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτει μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Η υλοποίησή του, περιλαμβάνει :

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ :

 

 • Διαδικασία αδειοδότησης από δημόσιους φορείς
 • Τοπογραφικές μελέτες και μελέτες χωροθέτησης
 • Πλήρης μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες γείωσης
 • Μελέτη εξωτερικού δικτύου σύνδεσης με δίκτυο Δ.Ε.Η.
 • Μελέτη υποσταθμού υψηλής τάσης

 

ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :

 

 • Κατασκευή πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών
 • Χωροθέτηση και στήριξη των panel
 • Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου (εναέριο, υπόγειο δίκτυο)
 • Κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης
 • Δοκιμές και μετρήσεις των δικτύων
 • Συντήρηση έργου
 • Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών
 • Κατασκευή οικίσκου ελέγχου και εγκαταστάσεων αυτού
 • Δοκιμές και μετρήσεις των δικτύων
 • Συντήρηση έργου