Εκτύπωση 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

                                                                                                ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε στην χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) αλλά και τη σύσταση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

 

Μέσω της ενεργειακής επιθεώρησης, είναι δυνατή η έκδοση  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) . Το ΠΕΑ είναι ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν από τα ενεργειακά καλύτερα (Α+) έως τα πολύ ενεργοβόρα (Η). Εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές. Με τη διενέργεια  μιας  ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται  το κτίριο  από  ενεργειακής  άποψης  και  προτείνονται  συγκεκριμένες  παρεμβάσεις από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας  και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται :

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης έχει τεθεί σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.

 

Η εταιρεία μας, διαθέτει έμπειρους ενεργειακούς επιθεωρητές,  Β τάξης, όλων των κατηγοριών ( Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων Κλιματισμού).

 

Έχοντας τεράστια εμπειρία στην ενεργειακή επιθεώρηση και στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας για ενεργειακη επιθεωρηση , ΠΕΑ και συστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το κτίριο σας. Αν επιθυμείτε επικοινωνήστε μαζί μας  και σύντομα ένας μηχανικός της εταιρείας μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταιρία μας, στελεχωμένη από ηλεκτρολόγους μηχανικούς τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και έμπειρους τεχνικούς, αναλαμβάνει την σύνταξη ηλεκτρολογικής μελέτης του χώρου σας (Σχέδιο-Πιστοποιητικό ΔΕΗ) σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του ΕΛΟΤ HD 384, σε πολύ μειωμένες τιμές κατανοώντας την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. 

 

Στάδια Εργασιών για την έκδοση πιστοποιητικού-σχεδίου ΔΕΗ:

 

Μετρήσεις ,οπτικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα μέρη της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων για την σωστή σύνταξη της ηλεκτρολογικής μελέτης του χώρους σας.

 

Καταχώρηση όλων των αποτελεσμάτων και των δεδομένων της αυτοψίας μας στο νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο καθώς και η σωστή σύνταξη της ηλεκτρολογική μελέτης από τους αρμόδιους μηχανικούς.

 

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου ΔΕΗ, βάση νόμου (ΦΕΚ Β΄ 1809 της 11.08.2011), είναι η ύπαρξη αντιηλεκτροπληξιακoύ διακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα τροφοδοσίας του υπό μελέτη χώρου, καθώς και η διεξαγωγή όλων των απαραιτήτων μετρήσεων και ελέγχων με ειδικό πιστοποιημένο όργανο για την ορθή συμπλήρωση του ηλεκτρολογικού σχεδίου , (Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη) και την ασφαλή παράδοση του χώρου στους χρήστες.  

 

                                                                     

                                                                    TΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                   

 

 

Με την υπάρχουσα πλέον νομοθεσία επιχειρήσεις όπως Ξενοδοχεία, Συνεργεία, Βιομηχανίες κλπ χρειάζεται να συμβουλεύονται τεχνικό ασφαλείας προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα και δυσάρεστες γενικά καταστάσεις ασφαλείας. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να σας υποδείξουν έγκαιρα και να προλάβουν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις με ετήσιο κόστος που δε θα σας προβληματίσει.

 

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ