Η ΗΛΜΕΚΑΤ AE αναλαμβάνει τη  κατασκευή μιας ευρείας γκάμας κτηριακών Η/Μ εγκαταστάσεων εφαρμόζοντας αποδοτικά όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

 

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή :

 

- Υδραυλικών εγκαταστάσεων.

- Εγκαταστάσεων Φυσικού αερίου

- Εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης

- Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευμάτων

- Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων

- Εγκαταστάσεων Κλιματισμού  -Θέρμανσης

- Υποσταθμών Μέσης Τάσης

- Συστήματα Φωτισμού

- Συστήματα ασφαλείας.

- Ειδικές εγκαταστάσεις (ιατρικά αέρια, πεπιεσμένου αέρια κλπ)

- Ανελκυστήρες

 

Η εμπειρία του προσωπικού μας σε συνδυασμό με τους έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες, ταχύτατα και στο βέλτιστο κόστος σε κάθε ενδιαφερόμενο.