Η εταιρία  ΗΛΜΕΚΑΤ  A.E  δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της  διαχείρισης - εξοικονόμησης ενέργειας  σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που καλύπτουν το κτιριακό,  βιομηχανικό και εμπορικό τομέα.

 

Η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ στηριζόμενη και στις διατάξεις του Νόμου 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»  παρέχει τις παρακάτω ενεργειακές υπηρεσίες:

 

1) Έλεγχος, ρύθμιση και αντικατάσταση αν απαιτηθεί του ενεργειακού εξοπλισμού

2) Μελέτη, κατασκευή και ενσωμάτωση στο κτίριο  συστημάτων παραγωγής ενέργειας και ΑΠΕ

3) Επέμβαση μερική ή ολική στο κτηριακό κέλυφος με σκοπό την Ενεργειακή αναβάθμιση.

4) Αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα (LED)

5) Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης συστημάτων (BMS).

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 3 του Ν.3855/201) είναι:

 

«Η συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας, με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.»

.

Ανάλογα με την χρηματοδότηση, και με τον τρόπο αμοιβής της Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) οι ΣΕΑ χωρίζονται σε δύο τύπους:

.

ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 1. Σύμβαση εγγυημένης απόδοσης 
 2. Σύμβαση διαμοιραζόμενου οφέλους 

 

Η πιο σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους συμβάσεων είναι η χρηματοδότηση, ο τρόπος πληρωμής της υπηρεσίας και η διάρκεια της σύμβασης.

 

Έτσι στις Συμβάσεις Ενεργειακής Αποδοσης – Εγγυημένης Απόδοσης, η χρηματοδότηση γίνεται από τον δικαιούχο (πελάτη) με ιδία ή ξένα κεφάλαια. Η Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών(ΕΕΥ) εγγυάται ενεργειακό και οικονομικό όφελος, βάσει του οποίου αμείβεται. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι συνήθως μικρή.

 

Στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης – Διαμοιραζόμενου Οφέλους, η χρηματοδότηση γίνεται από την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών(ΕΕΥ) με ιδία ή ξένα κεφάλαια. Το οικονομικό όφελος μοιράζεται βάσει συμφωνημένων ποσοστών στα δύο μέρη (δικαιούχος-πελάτης και ΕΕΥ). Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι συνήθως μεγάλη.

 

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να παρέχει μέσα από τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ):

 1. i. Ενεργειακή επιθεώρηση έχοντας στις τάξεις της έμπειρους ενεργειακούς επιθεωρητές και τα κατάλληλα μετρητικά όργανα
 2. ii. Παροχή Συμβουλών για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
 3. iii. Συντήρηση του εξοπλισμού που αφορά την ενεργειακή εξοικονόμηση
 4. iv. Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης  ISO 50001

 

 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

Αναβαθμίζοντας ενεργειακά την ιδιοκτησία σας, μετά την υπαγωγή της προς τακτοποίηση σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013, με παρεμβάσεις που αφορούν σε:

 

 

 • Συστήματα θέρμανσης / ψύξης
 • Θερμομόνωση κελύφους, δώματος, πιλοτής
 • Εγκατάσταση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων
 • Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

 

 

 

εξοικονομείτε χρήματα μειώνοντας το λειτουργικό κόστος του κτιρίου, αυξάνετε την αξία του και μπορείτε να συμψηφίσετε έως και το 50% του ποσού του προστίμου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να υπολογίσουμε μαζί το πρόστιμο τακτοποίησης, το κόστος των παρεμβάσεων και την αντίστοιχη εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους.

 

 

Η εταιρεία μας, έχει την κατάλληλη κατάρτιση και το εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση τέτοιων έργων. Παράλληλα συνεργάζεται με εταιρείες και πιστοληπτικούς οργανισμούς που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα παραπάνω έργα.