Η ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ  δραστηριοποιείται με γοργούς ρυθμούς στο χώρο των  δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ και 7 χρόνια η εταιρεία μας είναι βασικός εργολάβος μελετών του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. σε μελέτες δικτύων σε όλη την Ελλάδα ,ενώ έχει κατασκευάσει για λογαριασμό ιδιωτών πλήθος δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριότητας είναι:

 

Μελέτη εναερίων και υπογείων δικτύων. Για την μελέτη δικτύων η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (διπλόσυχνο τοπογραφικό όργανο της εταιρείας LEICA) , υπολογιστικά προγράμματα εγκεκριμένα από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καθώς και την απαραίτητες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό την γρήγορη και ποιοτικότερη μελέτη. 

Κατασκευή εναερίων και υπογείων δικτύων διανομής. Η εταιρεία για την κατασκευή των εναερίων δικτύων διαθέτει άρτια στελεχωμένο συνεργείο με ανθρώπινο δυναμικό έμπειρο σε παρόμοιες κατασκευές. Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα για την κατασκευή εναερίων δικτύων. Για την μελέτη υπογείων δικτύων η εταιρεία διαθέτει Υδραυλική Εκτυλίκτρια με σκοπό την δυνατότητα τοποθέτησης οποιοδήποτε καλωδίου μέσα σε υπόγειο χαντάκι. Επίσης με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει καθώς και όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό είναι σε θέση να εκτελέσει εργασίες σύνδεσης καλωδίων (μούφες) οποιασδήποτε διαμέτρου και είδος καλωδίου.

Συντήρηση εναερίων και υπογείων δικτύων διανομής. Η εταιρεία αναλαμβάνει την συντήρηση υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει την δυνατότητα μέσα από κατάλληλες συμβάσεις να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των δικτύων καθώς και την άμεση αποκατάσταση βλαβών.

Επιθεώρηση και αξιολόγηση  εναερίων και υπογείων δικτύων διανομής. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επιθεώρηση εναερίων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία (θερμοκάμερες , κιάλια κλπ) για την εξασφάλιση μια γρήγορης και ποιοτικής επιθεώρησης. Στο τέλος συντάσσεται ειδική τεχνική έκθεση συνοδευόμενη φωτογραφίες τεκμηρίωσης και τρόποι για την πρόληψη ζημιών.

 

 

Η άρτια στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εγγυώνται γρήγορες, ποιοτικές και άρτια εναρμονισμένες με τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. μελέτες και κατασκευές δικτύων. Η δυνατότητα της μελέτης κατασκευής (turn on key) απο την ίδια την εταιρεία έχει το πλεονέκτημα της ευελιξία σε τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις του δικτύου σε real time.

 

Η συνεχής παρουσία της ΗΛΜΕΚΑΤ AE στον τομέα αυτό με τη χρήση της μεθόδου ''turn key'' σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις μελέτες και κατασκευές δικτύων.