Η εταιρεία μας με την ανάλογη εμπειρία καθώς και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό σε συνδυασμό με τους έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτει μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες μελέτης και κατασκευής ενός αιολικού πάρκου. Είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο ως EPC Contractor όσο και ως υπεργολάβος.

 

Η υλοποίησή του, περιλαμβάνει :

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ :

 

 • Διαδικασία αδειοδότησης από δημόσιους φορείς
 • Τοπογραφικές μελέτες και μελέτες οδοποιίας
 • Στατικές μελέτες
 • Μελέτες έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Πλήρης μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Πλήρης μελέτη διασυνδετικών γραμμών με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Μελέτες γείωσης
 • Μελέτες εσωτερικού δικτύου του πάρκου
 • Μελέτη υποσταθμού υψηλής τάσης

 

 • ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
 • Κατασκευή πλατειών, δρόμων και πάσης φύσεως χωματουργικής εργασίας
 • Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου (εναέριο, υπόγειο δίκτυο)
 • Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών
 • Κατασκευή οικίσκου ελέγχου και εγκαταστάσεων αυτού
 • Δοκιμές και μετρήσεις των δικτύων
 • Συντήρηση έργου