Η εταιρεία ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ ανέλαβε την κατασκευή δύο εναερίων Γραμμών Μέσης Τάσης για την διασύνδεση 2 υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των Γρεβενών.