Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή νέας γραμμής Μέσης Τάσης για την Σύνδεση Αιολικού Πάρκου στον Νομό Τρίπολης. Το μήκος της γραμμής είναι 12.7Κm.