Η ΗΛΜΕΚΑΤ A.Ε. σε όλη την πορεία της έχει συνεργαστεί με πολλές εταιρείες αναγνωρισμένς στον χώρο τους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.  

Bασικοί Συνεργάτες:

 •  Advanced Photon Dynamics A.Ε.
 •  Cantreva Ε.Π.Ε.
 •  Γαντζούλας Α.Ε.
 •  ΔΕΗ Α.Ε.
 •  ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
 •  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
 •  Enel A.Ε
 •  Energa Α.Ε.
 •  Κτίστωρ ΑΤΕ
 •  Πέσσος A.T.E.
 •  Quest Α.Ε.
 •  Reninvest Α.Ε.
 •  Sunlight Α.Ε.
 •  Terna Energy S.A
 •  Terni Energia S.p.A.
 •  Prenecon S.A
 •  Ges