Το προσωπικό της ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και εξειδικευμένους τεχνικούς. Η άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση των στελεχών μας συνοδεύεται από μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση τεχνικών και ενεργειακών έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπλέον, στην ΗΛΜΕΚΑΤ ΑΕ επενδύουμε συνεχώς στην εξέλιξη του προσωπικού, που παρακολουθεί τα πιο σύγχρονα θεωρητικά ή τεχνικά σεμινάρια. Έτσι, η τεχνογνωσία που διαθέτουμε είναι πάντα σύμφωνη με τους πιο επίκαιρους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης του τομέα των τεχνικών και ενεργειακών έργων. Είμαστε διαθέσιμοι να σας δώσουμε λύσεις σε κάθε φάση της επένδυσής σας όπως στη μελέτη, στη κατασκευή και στη συντήρηση του έργου.