ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία ΗΛΜΕΚΑΤ A.E δημιουργήθηκε από τους δύο μηχανικούς :

  • Παναγιωτόπουλο Χρήστο, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (1974).
  • Αποστόλου Ιωάννη, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών (2000).

Οι παραπάνω μηχανικοί, μεμονωμένα ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα, διήνυσαν μέχρι σήμερα μία επιτυχή πορεία στον τομέα των μελετών και κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων. Οι συγκυρίες της αγοράς και οι ανάγκες για ισχυρότερη παρουσία στον τεχνικό τομέα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός πιο ισχυρού σχήματος, με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και έτσι, από την συνένωση των δυνάμεων των παραπάνω μηχανικών γεννήθηκε η εταιρεία ΗΛΜΕΚΑΤ Α.Ε

Η ΗΛΜΕΚΑΤ Α.Ε είναι πρωτοπόρος εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής Τεχνικών Έργων. 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι

          

  1. Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)
  2. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Αιολικών Πάρκων              
  3. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκων Συστημάτων
  4. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Εναέρια - Υπόγεια)
  5. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  6. Προϊόντα Εξοικονόμησης Ενέργειας  - Φωτιστικά LED

Παρέχουμε υπηρεσίες, ταχύτατα και στο βέλτιστο κόστος σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή στο χώρο της Ενέργειας και φιλοδοξούμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης στην Διεθνή Ενεργειακή Αγορά.